Lek. med. Kamil Fatyga

Absolwent Uniwersytetu Medycznego na Wydziale Lekarskim w Lublinie.

Specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Od 2014 roku jest pracownikiem w Klinice Ortopedii i Traumatologii SPSK
4 w Lublinie. W swojej codziennej praktyce zajmuje się diagnostyką i leczeniem urazów  oraz chorób narządu ruchu.
Szczególnie interesuję się chorobami stawów barkowych, kolanowych oraz medycyną sportową.
Nieustannie pogłębia swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną, uczestnicząc w specjalistycznych kursach i szkoleniach.

 

mgr Paweł Mańko

Absolwent studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Zajmuje się rehabilitacją pacjentów po zabiegach ortopedycznych, urazach oraz z zespołami bólowymi i przeciążeniowymi.
Nieustannie pogłębia swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną, uczestnicząc w specjalistycznych kursach i szkoleniach z zakresu terapii manualnej i 
rehabilitacji ortopedycznej. Osobiście uważa, że nic nie daje takiej satysfakcji i motywacji do dalszego zawodowego rozwoju, jak wyraz oczu człowieka uwolnionego od
"jego" bólu, więc w swojej praktyce robi wszystko, żeby widzieć ten wyraz jak najczęściej.

Dr n. med. Grzegorz Glazer

Absolwent Uniwersytetu Medycznego II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym w Lublinie.

Specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Od 2012 roku jest pracownikiem w Klinice Ortopedii i Traumatologii SPSK
4 w Lublinie. W swojej codziennej praktyce zajmuje się diagnostyką i leczeniem urazów oraz chorób narządu ruchu.
Szczególnie interesuję się chorobami stawów biodrowych i kolanowych oraz ultrasonografią. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną, uczestnicząc
w specjalistycznych kursach i szkoleniach.

M.D. Ph.D. Krzysztof Gawęda
Orthopaedist – Traumatologist

A graduate of the Faculty of Medicine at the Medical University of Lublin.

President of the Centre for Orthopaedics and Traumatology Arthros in Nałęczów.

Assistant Professor in the Department of Orthopaedics, Department of Orthopaedics and Traumatology of Medical University of Lublin.

Orthopaedics and Traumatology of Motor Organs Specialist.

Pioneer of knee prosthesoplasty/ knee replacement procedure in the Lubelskie District.

Years of professional experience in the diagnosis and treatment of diseases and musculoskeletal trauma.

He has introduced many new surgical techniques now commonly used in the Lublin’s orthopaedic school.

Prominent specialist in the arthroscopic techniques of upper and lower limbs with emphasis on the knee.

Performs procedures based on treatment with growth factors and stem cells.

Author and co-author of 73 scientific papers published in Polish and foreign journals.
Author of 79 papers and reports in the national and foreign scientific congresses.

 

 

M.D. Ph.D. Marta Tarczyńska
Orthopaedist – Traumatologist

A graduate of the Faculty of Medicine at the Medical University of Lublin.

Co-owner of Centre for Orthopaedics and Traumatology Arthros in Nałęczów.

Assistant Professor in the Department of Orthopaedics, Department of Orthopaedics and Traumatology of Medical University of Lublin.

Orthopaedics and Traumatology of Motor Organs Specialist.

5th woman in more than a thousand-year history of Polish female orthopaedics with Ph.D.

Years of professional experience in the diagnosis and treatment of diseases and musculoskeletal injuries of children and adults.

Specialist in children’s hip ultrasound, axis and postural deformities.

Prominent specialist in orthopaedic shoulder, hand, knee and foot surgical care.

Performs procedures based on treatment with growth factors and stem cells.

Author and co-author of 68 scientific papers published in Polish and foreign journals.
Author of 54 papers and reports in the national and foreign scientific congresses.

Lek med Witalis Misiewicz

M.D. Witalis Misiewicz
Laryngologist

A graduate of the Faculty of Medicine at the Medical University of Lublin.

Otolaryngology Specialist.

Deputy Head of Otolaryngology Surgery in a District Railway Hospital in Lublin.

Prominent specialist in the treatment of tonsillar hypertrophy, laryngitis, otitis externa, nasal polyps, nystagmus, snoring, sinusitis, dizziness, otitis media and pharyngitis.

 

Lek med Agnieszka Chomiak Misiewicz

M. D. Agnieszka Chomiak-Misiewicz
Laryngologist, pediatric surgeon

A graduate of the Faculty of Medicine at the Medical University of Lublin.

Senior Assistant in a District Railway Hospital in Lublin.

Noted specialist in the treatment ENT diseases of children and adults.

 

Lek med Przemyslaw Zajac

M.D. Przemysław Zając
Gastrologist

A graduate of the Faculty of Medicine at the Medical University of Lublin.

Internal Medicine and Gastroenterology Specialist.

Senior Assistant of Gastroenterology at 1 Military Hospital in Lublin.

Years of experience in the field of endoscopy certified with diplomas issued by the Polish Society of Gastroenterology.

Skills in the fields of panendoscopy and colonoscopy.

 

Dr n med Joanna Markiewicz

M.D. Ph.D. Joanna Markiewicz
Pulmonologist

A graduate of the Faculty of Medicine at the Medical University of Lublin.

Internal Medicine and pulmonary diseases specialist.

Years of experience in treatment of respiratory diseases and allergies.

Head of the Department of Pulmonology at District Railway Hospital. From the beginning of her medical career associated with OSK.

 

 

specjalizacje

Specializations

Location