Finansowanie

Firma Arthros otrzymała dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie: 1.2: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw na realizację projektu „Rozwój Spółki Arthros poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia medycznego dla regionalnej innowacyjności i ogólnokrajowej konkurencyjności firmy” (umowa numer 08.12 – UDA – RPLU 01.02.00 – 06 – 594/12 z dn. 6.11.2013 r.)

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości, nadzorująca projekt dofinansowania, została powołana do wykonywania zadań związanych z realizacją Osi Priorytetowych I i II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, określonych Statutem.

Realizacja dofinansowanego projektu ma na celu rozwój działalności firmy Arthros oraz wzrost jej innowacyjności na rynku regionalnym jak i krajowym.

 

Krzysztof Gawęda - ZnanyLekarz.pl

Lokalizacja