Dr n med Emilia Potembska

Dr n. med. Emilia Potembska
Specjalista psychiatra

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Studia Podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Doktor nauk medycznych w dziedzinie psychiatrii – tytuł rozprawy doktorskiej: „Uzależnienie i zagrożenie uzależnieniem od Internetu u młodzieży”

Specjalista psychiatra

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Psychiatrii w Lublinie, aktualnie pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego w  Radzyniu Podlaskim

Posiada doświadczenie w leczeniu: depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń snu, zaburzeń funkcji seksualnych, uzależnień

W latach 2012 – 2015 – Członek zespołu Koordynującego realizację Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Lublina

Współautorka informatora wydanego przez Urząd Miasta Lublin pt. „Stop… Zaburzeniom odżywiania”

Współautorka „Programu profilaktyki zaburzeń odżywiania u młodzieży na lata 2013-2015”, Urząd Miasta Lublin, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

W latach 2015 – 2018 – pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prowadziła wykłady podczas szkoleń dla personelu medycznego w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia

Wykładowca na licznych konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym

Autorka i współautorka 77 pełnotekstowych publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym oraz 5 rozdziałów książek

Autorka i współautorka 43 streszczeń zjazdowych konferencji międzynarodowych oraz konferencji krajowych

 

Krzysztof Gawęda - ZnanyLekarz.pl

Lokalizacja